15.15 Infinitiv jako doplnění adjektiv

Infinitiv rozvíjí četná adjektiva podobně jako rozvíjí sloveso. Případy, kdy infinitiv následující za adjektivem není jeho doplněním, byly probrány výše:
Infinitivní vazby adjektiv typu easy, hard, difficult, nice, pleasant, painful, convenient, fascinating, delectable aj. viz 15.11.2.
Infinitivní vazby adjektiv skupiny kind, wise, clever, right, wrong, naughty, (im)polite, foolish, careful, careless aj. viz 15.11.3.
Infinitivní vazby skupiny sure, certain, likely viz 15.12.3, slow (pomalý), quick (rychlý), prompt (rychlý, pohotový) viz 13.23.11a.