12.32.6 Modální typy jednočlenných vět verbonominálních