12.32.1 Fyzické stavy

V angličtině je podmět těchto vět obvykle nositel stavu (český dativ), spona je be nebo feel (které má širší použití než české cítit se). Změna stavu se vyjadřuje rezultativní sponou (get, grow, become atd.). Např. I am / feel unwell je mi nevolno, she came over faint / queer / dizzy udělalo se jí mdlo, I was / felt warm / cold bylo mi teplo / chladno, he is done with, it's all over / all up with him je s ním konec atd. Billy... was always sick in the train. (Raverat 49) Billymu bylo vždycky ve vlaku špatně. But he was really now better in health. (Raverat 20) Ale nyní mu opravdu bylo lépe.