9.34.10 Předložky vyjadřující prospěch

to = dativ, vyjadřuje skutečného příjemce: I gave/lent the book to my friend. Dal / půjčil jsem tu knihu příteli. (Příjemce s to u ditranzitivních sloves alternuje s nepřímým předmětem, viz 13.32.)
for = pro, dativ, vyjadřuje zamýšleného příjemce: Here is a letter for you. Zde je dopis pro vás.