8.32.1 Have jako sloveso pomocné

Pomocné sloveso have má určité tvary prézentní a preteritální, infinitiv a tvar ing-ový, avšak nemá minulé příčestí.

plné tvaryredukované a stažené tvary
[hæv][(h)əv]
I, we, you, they have I've [aɪv], we've [wiːv], you've [juːv], they've [ðeɪv]
  
[hæz][(h)əz]
he, she, it has he's [hiːz], she's [ʃiːz], it's [ɪts]
  
[hæd][[(h)əd]
I, he, she, it, we, you, they had I'd [aɪd], he'd [hiːd], she'd [ʃiːd], we'd [wiːd], you'd [juːd], they'd [ðeɪd] 

Poznámka: Stažené tvary he's, she's, it's tedy představují jak he, she, it has, tak he, she, it is.

Jako pomocné sloveso tvoří součást perfektivních tvarů (perfekta, plusquamperfekta, předbudoucího času), minulého infinitivu a minulého ing-ového tvaru (viz 8.82.1), např. it's grown cold ochladilo se, you will have noticed that... patrně jste si všimli, že… I must apologize for not having phoned musím se omluvit, že jsem netelefonoval.