8.51.3 Slovesa s adverbiální částicí a předložkou

Pojí-li se sloveso s adverbiální částicí ještě s předložkou, vzniká slovesné quasikompositum o třech složkách, např. put up with (rudeness) snést, nechat si líbit (hrubost), do away with (red tape) odstranit, zbavit se (byrokratismu), go in for (hiking) pěstovat (turistiku), keep up with (the others) udržovat krok (s ostatními; též přeneseně), look forward to (holidays) těšit se (na prázdniny), look down on one's former acquaintance) dívat se svrchu, pohrdat (dřívějšími známými), make up for (losses) vynahradit (ztráty) aj.
U předložkových nominálních výrazů stojících po slovese je ovšem třeba rozlišovat, zda patří k slovesné rekci, např. put up with rudeness snášet hrubost, či zda jde o volné doplnění nebo adverbiální určení, např. when in town, I usually put up with my aunt když jsem ve městě, obvykle se ubytuji u tety.