9.32.2 Vynechávání časových předložek

Dochází k němu vždy před deiktickými výrazy last, next, this, that, dále před some a every a před substantivy, která obsahují sémantický rys „last“, „next“ nebo „this“ jako součást svého významu. I saw him last Thursday. Viděl jsem ho minulý čtvrtek. Next time I see him až ho příště uvidím. This year letos, every summer každé léto. I saw him yesterday/today. Viděl jsem ho včera/dnes. I'll see him tomorrow evening. Uvidím ho zítra večer.
Vynechávání předložek je možné – v americké angličtině někdy nutné – u deiktických frází typu (on) Monday week v pondělí tomu bylo/bude týden. (in) the January before last předloni v lednu, (on) the day before yesterday předevčírem, (in) the previous spring předcházející rok na jaře, (at) the following weekend příští víkend, (on) the next day příštího dne.
V americké angličtině a ve velmi neformální britské angličtině jde vynechávání předložek ještě dále, až k větám typu I'll see you Sunday. Uvidíme se v neděli. Sundays we go to the country. V neděli jezdíme na venkov.