2.23 Konverze mezi adjektivem a slovesem

S konverzním vztahem se dále setkáváme mezi adjektivem a slovesem, např. warm teplý – to warm ohřát, cool chladný – to cool ochladit (se), vychladit, calm klidný – to calm uklidnit, dim nezřetelný, matný – to dim zamlžit, zakalit, dirty špinavý – to dirty zašpinit, dry suchý – to dry uschnout, usušit, empty prázdný – to empty vyprázdnit, humble pokorný – to humble pokořit, lower nižší – to lower snížit, spustit, narrow úzký – to narrow zúžit, round kulatý – to round zakulatit, zaokrouhlit aj.
Častější než konverze adjektivum – sloveso je odvozování afixací, např. bright jasný – to brighten ozářit, vyjasnit se, deaf hluchý – to deafen ohlušit, flat plochý – to flatten zploštit, feeble slabý – to enfeeble oslabit, solid pevný – to solidify zpevnit, real skutečný – to realize uskutečnit aj. (viz 2.1)