13.12

Vztah mezi podmětem a přísudkem bývá zpravidla charakterizován jako jednostranná závislost přísudku na podmětu, neboť podmět se obvykle považuje za nezávislý větný člen. Závislost mezi podmětem a přísudkem je však vzájemná. Podmět určuje přísudek v osobě a čísle, kdežto přísudek určuje podmět co do pádu. Podmět je v angličtině závazně v tvaru nepředmětovém, srov. *him goes (v češtině v nominativu nebo partitivním genitivu).