12.23.6

Větný typ s doplňkem podmětu, např. the plan was rejected as unfeasible plán byl zamítnut jako neproveditelný, he was appointed director byl jmenován ředitelem.
Na rozdíl od doplňku podmětu po aktivním slovese, který je vždy členem fakultativním, doplněk podmětu po pasivním slovese je obligatorní v případech jako this line of research is considered (to be) promising tento směr výzkumu se považuje za slibný, he was made chairman udělali ho předsedou, neboť sloveso zde má bez doplňku jný význam, srov. this line of research is being considered o tomto směru výzkumu se uvažuje, popř. je jeho význam neúplný.