4.72.11 Redukovaná forma some

Redukované some [səm], [sm] má podobnou funkci jako člen neurčitý (viz 3.32), a to u singuláru nepočitatelných a plurálu počitatelných substantiv. Vedle neurčité determinace je slabě zastoupen kvantifikační význam „blíže nevymezené malé množství/počet“, kterým se some [səm], [sm] liší od neurčitého a nulového členu. V češtině mu odpovídá nějaký, jistý, u nepočitatelných substatniv též trochu, případně nemusí být explicitní ekvivalent vyjádřen vůbec (jak je tomu pravidlem u členu). Vyskytuje se především v oznamovacích větách kladných, kdežto ve větách záporných a většině otázek jeho funkci vykonává any (viz 4.72.21). Např. I need some sticking-plaster/some envelopes. Potřebuji kousek náplasti/nějaké obálky. Let's have some music. Pusťme si nějakou hudbu (trochu hudby).
Pronominální tvar má vždy neredukovanou samohlásku [sʌm], srov. There was some [səm] water in the jug. V džbánu byla voda (bylo trochu vody). – He poured some [sʌm] in(to) a tumbler. Nalil trochu do sklenice.