12.32.5 Odkazování na čas a prostor

Věty tohoto typu mají obvykle it v podmětu; predikace se skládá z be a časového nebo prostorového výrazu, např. it's a quarter past four je čtvrt na pět, it's late je pozdě, it was after midnight bylo po půlnoci, that was long ago, that's a long time ago now je tomu už dávno, it was before Christmas bylo před Vánocemi, it's five years now, that was five years ago je tomu už pět let, it was a long way to the wood k lesu bylo daleko.
Tato forma někdy alternuje s konstrukcemi obsahujícími konkrétní podmět, např. it's Wednesday today / today is Wednesday dnes je středa.
Věk osoby se vyjadřuje vazbou s osobním podmětem: My father was at that time thirty-eight. (Raverat 19) Mému otci bylo tehdy třicet osm. He's getting on for seventy. Je mu už k sedmdesáti (táhne mu na sedmdesát).