8.44.4 Should

Should vyjadřuje stejné druhy modality jako must, avšak v mírnějším stupni. Dispoziční should vyjadřuje záhodnost (nižší stupeň nutnosti), jistotní should vyjadřuje pravěpodobnost (menší stupeň jistoty). V obou těchto významech se shoduje s českým mít.