2.21 Konverze mezi substantivem a slovesem

Nejčastěji totéž slovo (táž forma) funguje jako substantivum a sloveso. Podle toho, jaký je směr konverze, lze rozlišit tři skupiny.