3.12 Sémantické funkce čísla substantiv

Základní význam singuláru a plurálu je vyjádření rozdílu mezi jedním a více než jedním počitatelným elementem. Např. a birch bříza – birches břízy, an hour hodina – hours hodiny. Plurál birches, hours apod. lze rozdělit na jednotky označitelné příslušným substantivem v singuláru: 1 birch + 1 birch + 1 birch ..., 1 hour + 1 hour + 1 hour ... V některých případech však singulár označuje větší počet než jeden.