13.61.2

V apozičním spojení může též být první člen specifický a druhý obecný, např. Paul Smith the lawyer Pavel Smith právník. Tento typ je omezen na spojení vlastního jména osobního se substantivem označujícím povolání nebo jinou charakteristiku, např. Macdowell the composer Macdowell skladatel, William the Conqueror Vilém dobyvatel. Postpozice obecnějšího jména je nejčastěji motivována jeho aktualizací, vyplývající buď ze skutečnosti, že jde o rozlišení dvou osob téhož jména, srov. I don't mean Brown the bookseller but Brown the dentist. Nemyslím Browna knihkupce, ale Browna dentistu. Nebo jde o rozlišení dvou (popř. více) oborů činnosti téže osoby, např. William Morris the poet, William Morris the artist, William Morris the socialist writer. William Morris básník, William Morris výtvarný umělec, William Morris socialistický spisovatel. Tento typ přístavku lze též připojit pomocí as, např. Neruda as dramatist Neruda jako dramatik.