13.62.2

U druhého typu volné apozice druhý člen, významově obecnější, zařazuje první člen do nějaké třídy nebo mu připisuje nějakou vlastnost. Taté tento typ lze rozvést do (nerestriktivní) věty vztažné. V češtině může obsahovat částici to, v angličtině nemá explicitní indikátory. Např. the waltz, a long-forgotten dance valčík, tanec (to) dávno zapomenutý, the eldest son, his parents' pride nejstarší syn, pýcha svých rodičů. The discussion, normally the most interesting part of the seminar, did not touch on any of the basic points. Diskuze, obvykle nejzajímavější část semináře, se nedotkla žádné ze základních otázek.
V neformální mluvené angličtině se často vyskytuje extraponovaný volný přístavek k osobnímu zájmenu, např. It was extremely silly, that remark of hers. Ta její poznámka byla hrozně hloupá. U postponovaného členu se někdy vyskytuje i pomocné sloveso: he is a nitwit, George is / is George. Je to hlupák, ten Jirka. She taught him a lesson, his cousin did. Dala mu na pamětnou, ta jeho sestřenice.