O autorech

 

emeritní profesorka Univerzity Karlovy v Praze - Autorka základního textu Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Spoluautory základního textu jsou dále: Z. Strnadová (kapitola 9 Předložky); D.  Knittlová, J. Peprník a J. Tárnyiková (oddíl 13.5 Přívlastek).


řešitelka a spoluřešitelka projektu FRVŠ 690 / 2009 „Mluvnice současné angličtiny – internetová aplikace“

Řešitelka i spoluřešitelka jsou odbornými asistentkami Ústavu anglistiky a amerikanistiky UK FF. Obě se jak ve výzkumu tak ve výuce zaměřují na gramatiku současné angličtiny.
Společné publikace:
Dušková, L., A. Klégr, M. Malá, P. Šaldová, Morfologie současné angličtiny, sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Univerzita Karlova v Praze: Karolinum, 2001 (další vyd. 2003, 2007)
Procházka, M., M. Malá, P. Šaldová (eds), The Prague School and Theories of Structure. Göttingen: V&R Unipress, 2010.

autorka doprovodných cvičení


  • Jana Pěnčíková a
  • Helena Filipová

korektorky


technické zabezpečení projektu

Řešitelské pracoviště – Ústav anglického jazyka a didaktiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze