3.12.2

Zvláštní významy plurálu zahrnují označení celků skládajících se z dvou souměrných částí, např. scissors nůžky, tongs kleště, binoculars dalekohled, trousers kalhoty, braces šle apod.
Plurál dále označuje celek skládající se z více stejných nebo homogenních dílů, např. stairs schody, ashes popel, embers oharky, filings kovové piliny apod.
Většina těchto substantiv jsou plurália tantum (viz 3.13.2). V případě jako vegetables zelenina, groceries potraviny, goods, wares zboží, clothes šaty apod. plurál označuje celek skládající se z nestejných částí.
Plurál nepočitatelných substantiv označuje velkou rozlohu nebo množství, např. sands písčiny, pláž, fears obavy, heavens, skies nebesa, rains deště, frosts mrazy, snows sněhy, waters vodstvo (the waters of the lake flow out over a waterfall voda jezera vytéká vodopádem) apod., nebo různé druhy, popř. porce (viz 3.22.3).
Plurálová forma označuje jednu jednotku v případech jako he was younger by a good ten years (byl mladší o dobrých deset let), kde formální plurál ten years se chápe jako jedna časová jednotka, jak o tom svědčí užití neurčitého členu. Podobně What about that five pounds I lent you? Co je s těmi pěti librami, které jsem ti půjčil? We had an exhausting six weeks. Měli jsme šest vyčerpávajících týdnů. Another ten minutes passed. Uplynulo dalších deset minut.