12.32.2 Psychické stavy

Psychické stavy mají stejnou syntaktickou strukturu jako fyzické stavy; nositel stavu (český dativ) je konstruován jako podmět a spona je be nebo feel, např. he felt uneasy / anxious bylo mu úzko, we are happy je nám blaze, I feel carefree je mi lehce, he felt wretched / miserable bylo mu bídně, she felt queer bylo jí divně, I was / felt ashamed bylo mi stydno, he felt lonely bylo mu teskno, I don't feel like laughing není mi do smíchu, she felt like crying bylo jí do pláče. I was very miserable. (Raverat 237) Bylo mi moc bídně.