15.11.5

Infinitivní podmět může být uveden tázacím slovem, např. It's a problem where to find a substitute. (Where to find a substitute is a problem.) Je problém, kde najít náhradu. It worries me how to prevent it. Dělá mi starosti, jak tomu zabránit.