13.23.14 Jiné formy realizace jmenné části přísudku

Jmenná část přísudku může být vyjádřena infinitivem (viz 15.12.1), gerundiem (viz 15.22) nebo větou vedlejší (viz 16.21.1, 16.21.2). Např. the best thing would be to return nejlepší by bylo se vrátit, this is carrying coals to Newcastle to je nošení dříví do lesa. Another excellent thing was that we were sometimes left to shift for ourselves. (Raverat 49) Jiná výborná věc bylo, že jsme byli někdy ponecháni, abychom se o sebe postarali sami. V těchto případech jde o ekvivalenci.