13.52.91 Přívlastek vyjádřený vztažnou větou

Např. He is one of those people who always quarrel with their neighbours. – Je jedním z těch, kteří se vždycky hádají se svými sousedy. Who is the man you are looking at? – Kdo je ten muž, na kterého se díváš? (Viz 16.22.2).