12.32.3 Stavy širšího (přírodního) prostředí (okolí)

Podobně jako slovesné věty tohoto typu i verbonominální konstrukce mají většinou v podmětu prázdné it. Změny stavu se vyjadřují rezultativními sponami (viz 8.61) na rozdíl od odpovídajících vět českých, v nichž bývá prefigované sloveso (někdy však je tomu naopak, srov. It's clearing up dělá se pěkně). Např. it was dark / cold / hot bylo tma / zima / horko, it was damp and cold bylo sychravo, it is cloudy / overcast je oblačno / zataženo, it was wet / dry / damp bylo mokro / sucho / vlhko, it's getting dark stmívá se, it has grown cold ochladilo se, it was dusk / dawn / daybreak bylo za soumraku / na úsvitu. It was late and rather dark. (Raverat 165) Bylo pozdě a dost tma. Late in the afternoon it came on dark and very close. (Adams 354) Pozdě odpoledne se setmělo a bylo velmi dusno. It was pitch dark. (Raverat 234) Bylo tma jako v pytli.
Někdy it alternuje s konkrétním podmětem (podobně i v češtině), srov. the sky / it was overcast obloha byla zatažena / bylo zataženo.
Věty vyjadřující různé stavy počasí mívají tři konstrukce: it was fine / dry / warm / mild bylo pěkně / sucho / teplo / vlaho – the weather was fine / dry / warm / mild počasí bylo pěkné / suché / teplé / vlahé – it was fine / dry / warm / mild weather bylo pěkné / suché / teplé / vlahé počasí.

Poznámka: Na rozdíl od konstrukcí s weather (it was dull / nasty / clear weather bylo pošmourné / ošklivé / jasné počasí) věty s it v podmětu vyžadují vyhraněný kontext, neboť mohou mít podle kontextu různý význam: it's clear, it was dull / nasty se může vztahovat k počasí nebo mít referenční podmět to je jasné, bylo to (např. představení) nudné, bylo to (např. situace) ošklivé.