13.21 Shoda podmětu a přísudku

Shoda podmětu a přísudku se projevuje (kromě slovesa be, viz 8.31) pouze v 3. os. singuláru prézentu (viz 8.81). Na rozdíl od češtiny angličtina nemá shodu v jmenném rodě. Srovnej I / we / you / both my sisters LIKE music mám rád(a) / máme rádi(y) / máš rád(a) / máte rád(a/i/y) / obě moje sestry mají rády hudbu – my brother / my sister LIKES music můj bratr má rád / moje sestra má ráda hudbu.