6.2 Syntaktická charakteristika adjektiva

Syntakticky má adjektivum dvě základní funkce: funkci přívlastku, např. a spacious hall prostorný sál, a customary procedure obvyklý postup, a po sponových slovesech tvoří součást přísudku: the hall is spacious sál je prostorný, the procedure has become customary (ten) postup se stal obvyklým (viz 13.23.11, 13.23.21). Dále plní funkci doplňku podmětu a doplňku předmětu, např. he died poor zemřel chudý, I consider it impertinent považuji to za drzé (viz 13.71.1, 13.72.1). Ve všech těchto funkcích se ovšem vyskytuje i substantivum, srov. a lecture hall přednáškový sál, the procedure has become a custom ten postup se stal zvykem, he died a beggar zemřel jako žebrák, I consider it an impertinence považuji to za drzost. V základních syntaktických funkcích substantiva (podmětové, předmětové a ve funkci příslovečného určení) se však adjektivum nevyskytuje (v případech typu the poor chudí, the beautiful krásno jde o substantivizaci). Navíc jsou adjektiva a substantiva rozlišena svými morfologickými kategoriemi.