8.51.2 Slovesa s předložkou

K víceslovným slovesům se dále řadí idiomatická spojení sloves s předložkou, tj. případy, kdy sloveso s předložkou vytváří novou sémantickou jednotku, např. look after (a baby) starat se o (dítě), look for (one's glasses) hledat (brýle), take to (a new teacher) oblíbit si (nového učitele), take after (one's mother) podobat se (matce), make for (home) zamířit (k domovu) apod. Bez předložky mají tato slovesa jiný význam, srov. look dívat se, vypadat, take vzít, make dělat.