13.31.16

Další sémantický typ předmětu je předmět činitelský, popř. nositel stavu, který se vyskytuje po kauzativních slovesech, jakož i v jiných případech, kdy je předmět transponovaný podmět (viz 8.62.3, 13.14). Tento předmět je životný, např. he works his staff hard žádá od svého personálu usilovnou práci, the drawing-room dances twenty couples easily v obývacím pokoji může snadno tančit dvacet párů.