3.44 Rod zvířat

Na zvířata se většinou odkazuje pomocí it, např. The cat flung itself across the yard. (Adams 213) Kočka se vrhla přes dvůr. The fish produced every trick to detach itself from its tormentor. Ryba dělala všechno možné, aby se odpoutala od svého trapiče. A bird which has been wounded is only too likely to find itself deserted. Pták, který byl poraněn, s velkou pravděpodobností zůstane opuštěn (ponechán svému osudu). Tento úzus je příznačný zejména pro odborné texty. S odkazováním na vyšší živočichy podle pohlaví se setkáváme u domácích zvířat, která jsou člověku společníkem nebo která chová pro nějaký užitek, a u lovných zvířat (zde u žívání he/she není nutně reflex pohlaví, např. rybáři mluví o velkých rybách jako o he, o velrybách jako o she apod.). Avšak i v tomto případě se užívá relativa which.