15.17.7

Konatel infinitivního děje je různý podle typu atributivní vazby a celkové syntakticko-sémantické struktury věty.