14.35.3

K výměně podmětového a předmětového participanta dále dochází ve vazbách s transpozicí předmětu do místa podmětu (viz 15.11.2), např. it is a pleasure to listen to her – she is a pleasure to listen to je potěšením ji poslouchat, it is not easy to judge this case – this case isn't easy to judge tento případ není snadné posoudit, it is difficult to refute this objection – this objection is difficult to refute tuto námitku je těžké vyvrátit. V těchto případech je tematická povaha předmětu indikována pronominální formou nebo anaforickým determinátorem, takže postavení nic nemění na stupni jeho výpovědní dynamičnosti. Obě konstrukce se však mohou lišit v tom, která složka je vlastním rématem. Srov. it is DIFFicult to convince him – he is difficult to conVINce.
Někdy však o stupni výpovědní dynamičnosti rozhoduje jen pozice, srov. it is hard to launder white shirts je těžké prát a žehlit bílé košile – white shirts are hard to launder bílé košile se špatně perou a žehlí.