13.52.2 Přívlastek vyjádřený substantivem v obecném pádě

V angličtině, jazyce izolačního typu, se progresivně šíří – zejména v odborném, technickém a novinářském stylu – používání juxtaponovaných substantiv bez jakéhokoliv spojovacího signálu, přičemž první z nich (zleva) má adjektivní funkci (the peace front – mírová fronta). Viz 13.52.21.
Jiné případy anglického juxtaponovaného substantiva – méně časté – mají charakter přístavku, např. Father Brown – Otec Brown, the tragedy Hamlet – tragédie Hamlet, the river Thames – řeka Temže.
Kombinací obou případů je např. Labour's shadow defence minister Mr Fred Peart – Fred Peart, ministr obrany labouristického stínového kabinetu.