12.21.33

Vytýkací konstrukce (viz 16.22.21h), např. it is results that matter jsou to výsledky, na čem záleží / záleží na výsledcích, it is results that they want chtějí výsledky, it was about his journey that he consulted me radil se se mnou o své cestě. Touto větnou stavbou lze vytknout kterýkoliv větný člen kromě přísudku a jmenné části přísudku. V češtině se příslušný větný člen častěji vytýká slovosledem a intonací.