3.13.1 Singulária tantum

Singulária tantum jsou především nepočitatelná substantiva (viz 3.23), a to jak konkréta (jména látková), např. bread chleba, honey med, wool vlna, smoke kouř, steam pára apod., tak četná abstrakta, např. accuracy přesnost, behaviour chování, honesty poctivost, decay rozklad, úpadek, dark(ness) tma, temnota apod.
Singulária tantum jsou dále vlastní jména osobní a zeměpisná, např. James Jakub, Elizabeth Alžběta, Shakespeare, Vienna Vídeň, Wales, Australia Austrálie, the Rhine Rýn apod. Z vlastních jmen běžně tvoří plurál jen příjmení, např. the Parkers Parkerovi.
K singuláriím tantum patří též částečně konvertovaná adjektiva označující abstraktně pojatou vlastnost (viz 2.22.22), např. the obscure temno, nejasno, the impossible nemožné apod.
Jako singulária tantum se také chovají názvy her, např. billiards kulečník, darts šipky, dominoes domino, draughts dáma (v americké angličtině checkers), bowls, ninepins, skittles kuželky apod., která sice mají tvar plurálu, avšak pojí se se slovesem v singuláru, např. Bowls fills a vacancy in U.S. sports. Kuželky zaplňují v americkém sportu prázdné místo. Draughts is played with twenty-four equal pieces. Dáma se hraje s 24 stejnými figurkami. K vyjádření jednotlivé hry se užívá game: Let's have a game of billiards. Zahrejme si (partii) kulečník(u).
Z jiných substantiv s plurálovým tvarem se jako singulár chovají news zpráva, novinka, srov. no news is good news žádné zprávy jsou dobré zprávy, a některá vlastní jména zeměpisná: Athens Athény, Brussels Brusel, Naples Neapol, Wales, srov. Athens has been the capital of Greece since the last century. Athény jsou hlavním městem Řecka od minulého století.