12.22.5 Větný typ S-V-O-Adv

Některá slovesa vyžadují kromě předmětu též určení místní. Slovesa typu hang pověsit, load naložit, smear zamazat, splash pocákat aj. (viz 12.22.4) implikují místní určení svou sémantickou strukturou, avšak na syntaktické rovině může lokální prvek zůstat nevyjádřen, srov. the bus splashed mud autobus rozstřikoval bláto, they sowed grass naseli trávu apod.
U jiných sloves je vyjádření lokálního prvku obligatorní, jinak je věta neúplná, srov. I left the key in the lock nechal jsem klíč v zámku, he stuck his hands in his pockets strčil si ruce do kapes, she dug her nails into her palms zaryla si nehty do dlaní aj.