13.42.3 Emocionální hodnocení obsahu výpovědi

Na rozdíl od předchozích typů větných modifikátorů nemá angličtina specifické prostředky sloužící k vyjádření emocionálního vztahu mluvčího k výpovědi. V této funkci se uplatňují různé formy a konstrukce jako věty zvolací (viz 12.14), tázací dovětky (viz 12.12j) a lexikální prostředky. Obdoba českých částic, které jsou pro tutu funkci specifické, v angličtině neexistuje, srov. Jen když už jsi doma! I'm glad you're at home. Však on vám ty peníze vrátí! He is sure to pay you back. He'll pay you back I dare say. Vždyť jsi mi to sám říkal! You've told me yourself, haven't you? Když on je tak tvrdohlavý! He is so obstinate! How obstinate he is! To je ale hanba! What a shame! apod.