12.32 Jednočlenné věty slovesné s verbonominálním přísudkem

Verbonominální jednočlenné věty se skládají ze spony a jmenné části přísudku. Jádro jednočlenných verbonominálních vazeb tvoří věty popisující různé stavy: fyzické, psychické a stavy bližšího či širšího okolí.