15.22

V případech jako Calling such conduct eccentric is putting it mildly (Nazveme-li takové chování výstředním, je to mírná formulace), That's asking too much (To je příliš velká žádost / Žádáte příliš mnoho) tvoří gerundium jmennou část přísudku. Srov. též výše uvedený příklad Seeing is believing. Ing-ový tvar po be může ovšem být též složkou průběhového tvaru, takže může dojít k dvojznačnosti, např. Your putting up with his pranks is spoiling him. (1) Gerundium: To, že mu trpíte jeho darebnosti, je rozmazlování. (2) Průběhový prézent: To, že mu trpíte jeho darebnosti, ho rozmazluje. Ing-ový tvar může být adjektivum, např. It's trying to be honest. Je krušné být poctivý. Ve větě When I say I'm not sure it's trying to be honest (Když říkám, že si nejsem jist, je to snaha (ve snaze) být upřímný) jde však o predikativní gerundium.
Gerundium se vyskytuje jako jmenná část přísudku i po předložce, např. The pain was almost past bearing. Bolest byla skoro nesnesitelná. He is not above lending a hand. Není povznesen nad to, aby přiložil ruku k dílu. Užívá se i po jiných sponových slovesech, např. Nobody feels like playing second fiddle. Nikomu se nechce hrát druhé housle. Telling a half-truth often amounts to telling a lie. Říci polopravdu je často totéž jako lhaní.