12.23.5

Větný typ S-V-O-Oprep zpravidla tvoří pasivum s životným aktantem v podmětu, např. we were deprived of our rights byli jsme připraveni o svá práva, he was charged with driving a car while under the influence of alcohol byl obviněn, že řídil auto po požití alkoholu, avšak některá slovesa připouštějí dvě pasivní vazby, např. he was entrusted with a delicate task byl mu svěřen delikátní úkol – a delicate task was entrusted to him. Obě pasivní vazby se tvoří od větného typu s lokativním prvkem, např. the garden was planted with rose-bushes zahrada byla osazena růžovými keři – rose-bushes were planted in the garden v zahradě byly vysazeny růžové keře.
Větný typ s předložkovým předmětem typu genitivního také připouští obě konstrukce: the children are taken care of – care is taken of the children o děti je postaráno.