14.35

Ve většině případů je však postavení větných členů gramatickým prostředkem vyznačujícím jejich syntaktickou funkci, a je tedy pevné. Pokud gramatický slovosled působí proti lineární modifikaci, aktuální členění se v angličtině vyjadřuje jinými prostředky než slovosledem. Vedle sémantických prostředků, o nichž bylo pojednáno v 14.33, se jako prostředky aktuálního členění větného uplatňují některé syntaktické konstrukce.