9.34.7 Předložky vyjadřující nástroje nebo pomůcku

with = instrumentál: He cut the rope with his knife. Přeřízl lano svým nožem.
without = bez (nástroje či pomůcky): I drew it without a ruler. Nakreslil jsem to bez pravítka. Toto určení lze spíše zahrnout k určení průvodních okolností.