1 Základní jednotka morfologie

Základní jednotky morfologie jsou slovo a morfém.
Obecná definice slova a názory na jeho status jakožto základní jednotky morfologie se liší. Nejsnáze se slovo určuje v jazyce psaném, v němž se jednotlivá slova oddělují mezerami. I toto kritérium však selhává v případě slov, jejichž pravopis kolísá (viz 1.4 kompozita).
Jako základní jednotka morfologie se proti slovu někdy klade morfém. Slovo totiž funguje především jako základní prostředek pojmenovávací, tj. tvoří jednotku roviny lexikální, a jako složka věty je též jednotkou roviny syntaktické. Specifickou jednotkou morfologickou je však slovní tvar, forma slova.