14.13 Porušení principu členské sounáležitosti

Závislý člen bývá někdy od řídícího členu oddělen. Na rozdíl od češtiny k tomu v angličtině dochází u předložek a z důvodů slovosledných někdy též u substantivní postmodifikace.