12.23 Větné typy se slovesem v trpném rodě

Větné typy s pasivním slovesem se zakládají na větných typech s předmětem. Všem větným typům s pasivním slovesem je společná nečinitelská povaha podmětu. Podmět pasiva je předmět aktiva buď přímo zasažený dějem (patiens), nebo nepřímo zasažený dějem (recipient). Agens, pokud je vyjádřen, má v pasivních větách formu s by; většinou zůstává nevyjádřen.