Základní větné typy podle funkce jazykového projevu (záměru mluvčího) – větná modalita intenční

Následující věty popište z hlediska větné modality intenční, komentujte jejich formální rysy a funkci.

 1. Try this meal.
 2. Have I ever let you down?
 3. What is he so angry about?
 4. Into how many zones is the area divided?
 5. If only you had listened to me!
 6. Could you give me a lift?
 7. Everybody sign themselves. 
 8. What strange ideas he has!
 9. The lift is still out of order?
 10. It can take 5 hours. - How long can it take?
 11. Can´t you be quiet?
 12. Didn´t I tell you we´d come on time?

Viz kapitolu 12.1.