3.52 Vyjadřování ostatních pádových vztahů

Vztahy vyjadřované ostatními českými pády se v angličtině vyjadřují postavením substantiva vzhledem k jiným větným členům nebo předložkami.