12.31.13 Psychické stavy

Psychické stavy se častěji vyjadřují verbonominálními predikacemi (které jsou charakteristické také pro fyzické stavy). Vyznačují se stejnou tendencí jako předcházející typ, totiž konstruovat nositele stavu (v češtině dativ) jako podmět, srov. I missed you stýskalo se mi po tobě, I feel lonely stýská se mi, I dreamt about it zdálo se mi o tom, he took pity on her zželelo se mu jí, they are doing / getting on well daří se jim dobře, I don't like it here nelíbí se mi tady.