13.37

Předložková rekce je v angličtině a češtině zčásti shodná, např. adapt to sth., adjust to sth. přizpůsobit něčemu, argue about sth. dohadovat se o něčem, believe in sth. věřit v něco, concentrate on sth. soustředit se nač, conform to sth. přizpůsobit se čemu, contribute to sth. přispět k čemu, hear about sth. slyšet o něčem, insist on sth. trvat na čem, learn about sth. dovědět se o čem, quarrel about sth. hádat se oč, recover from sth. zotavit se z čeho, rely on sb. / sth. spolehnout se na koho / nač, send for sb. / sth. poslat pro koho / pro něco, toy with sth. pohrávat si s čím aj.
V mnoha případech se však liší.
(a) Angličtina má předložkový předmět, kde čeština má předmět přímý, např account for sth. vysvětlit něco, call for sth. vyžadovat něco, look for sb. / sth. hledat někoho / něco, call on sb. navštívit někoho, operate on sb. operovat někoho, comment, remark on sth. komentovat něco, wait on sb. obsluhovat někoho, disapprove of sb. / sth. neschvalovat někoho / něco, subscribe to sth. předplácet něco aj. Srovnej též anglický předložkový předmět proti českému instrumentálu: smell of sth. páchnout čím, taste of sth. chutnat čím, boast of sth. vychloubat se čím, deal in sth. obchodovat čím, excel in sth. vynikat čím, abound in sth. oplývat čím, economize on sth. šetřit čím; proti genitivu indulge in sth. dopřávat si čeho.
(b) Angličtina má přímý předmět, kde čeština má předmět předložkový, např. consider sth. uvažovat o něčem, consult sb. / sth. poradit se s kým, nahlédnout do čeho, discuss sth. diskutovat o čem, mention sth. zmínit se o čem, treat sb. / sth. zacházet s kým / čím, pojednávat o čem (též léčit koho) aj.
(c) V obou jazycích je předložkový předmět, avšak předložka se liší, např. aim at sb. / sth. mířit na koho / nač, ask for sth. žádat oč, apply for sth. ucházet se oč, žádat oč, attend to sth. postarat se oč, complain of sth. / sb. stěžovat si nač / na koho, deal with sth. pojednávat o čem, zabývat se čím, grumble about sth. hubovat nač, interfere in sth. (with sb.) zasahovat (komu) do čeho, long for sb. / sth. toužit po kom / po čem, look after sb. / sth. starat se o koho / oč, see to sth. postarat se oč, object to sth. namítat proti čemu, point to sth. ukázat nač, rejoice at sth. radovat se z čeho, think of sb. / sth. myslet na koho / nač, přemýšlet o kom / o čem, wait for sb. / sth. čekat na koho / nač aj.