2.21.1 Typ eye > to eye

Pokud je sémantický obsah slovesa odvozen od substantiva, které má nadto ještě další významy, které slovesu chybí, je základní člen konverzního vztahu substantivum, např.

Pokud je sémantický obsah slovesa odvozen od substantiva, které má nadto ještě další významy, které slovesu chybí, je základní člen konverzního vztahu substantivum, např. average mít (být) v průměru, bridge přemostit, překlenout, class zařadit, corner zahnat do úzkých, court dvořit se, eye dívat se, finger ohmatávat (prsty), hand podat, master ovládnout, motion pokynout, question tázat se, mít pochybnosti, post dát na poštu, ration přidělit, dát na příděl, sense vycítit, vytušit, surface vynořit se (o ponorce, potápěči), stage uvést na scénu, station umístit (např. posádku), value cenit si, view dívat se, prohlížet, voice vyřknout a mnoho dalších. Srovnej She had a shrill voice that could be heard all over the place. Měla pronikavý hlas, který bylo všude slyšet. – You've voiced the feelings of all of us. Vyjádřil jste pocity nás všech.
Někdy sloveso vzniklé inverzí se dále konvertuje v nové substantivum, např. brush kartáč – to brush okartáčovat – a brush (to give one's clothes a good brush) okartáčování; podobně wire drát – to wire telegrafovat (= poslat zprávu po drátě) – wire telegram.

Poznámka: Někdy má slovo vzniklé konverzí protichůdné významy, např. dust (1) utřít (odstranit) prach (to dust the furniture utřít prach na nábytku); (2) poprášit (to dust a cake with sugar posypat koláč cukrem). Podobně stone (1) vypeckovat; (2) kamenovat.