12.31.11 Stavy počasí a jiné atmosferické podmínky; jevy spojené se střídáním dne a noci

Tomuto typu jednočlenných vět odpovídají v angličtině tři větné typy lišící se povahou podmětu. K vyjádření téhož jevu lze často užít dvou nebo i všech tří konstrukcí.
(a) Věty s it v podmětu. It je zde formální prvek, jehož funkcí je zaplnit místo podmětu, jak to vyžadují pravidla anglické větné stavby. Např. it was raining – but not pouring pršelo, ale nelilo, it has rained itself out už se vypršelo, come on, it's only drizzling now pojď, už jen poprchává, it snowed all day celý den chumelilo, it was freezing last night v noci mrzlo, it was blowing hard silně válo (vál silný vítr). It's going to cloud over, do you see? (Adams 71) Zatáhne se, vidíte? It's getting dark stmívá se, it has grown cold ochladilo se, it's clearing up jasní se aj. Vedle této konstrukce se vyskytuje též alternativní konstrukce s there, srov. There was a heavy rain / snow last night. Včera večer silně pršelo / sněžilo. Podobně vedle it was blowing hard existuje there was a strong wind (blowing) (srovnej v češtině vál silný vítr).
(b) Konstrukce s there v podmětu převládá v těchto případech: there is a draught táhne (srovnej je průvan), there was a flash of lightning zablesklo se, there was a peal / crash of thunder zahřmělo, there is no wind nefouká (není vítr). They had just reached the plank bridge when there came a rumble of thunder. (Adams 355) Právě doběhli k lávce, když dunivě zahřmělo.

Poznámka: Výrazů thunder, lightning a shower se užívá také jako sloves: it thundered loudly hlasitě zahřmělo, it lightninged terribly last night včera v noci se hrozně blýskalo, it has showered off and on all day celý den byly přeháňky, avšak v mnohem menší míře než jiných slov, která označují stavy počasí (rain, snow, drizzle).

(c) Konečně je podmětem podstatné jméno označující příslušný jev nebo vyplývající z jevové souvislosti, např. the snow was falling pretty thick hustě sněžilo, the rain poured down silně pršelo, the rain was falling with persistent steadiness vytrvale pršelo, the day is breaking / dawning svítá, rozednívá se, the lightning struck uhodilo, the sky has clouded over zatáhlo se (obloha se zatáhla), dusk is falling šeří se, smráká se (padá soumrak), the weather / the sky is clearing vyjasňuje se (obloha se jasní), the frost has grown more severe přituhlo. Immediately upon it came the thunder. (Adams 365) Ihned nato zahřmělo. Tento způsob vyjádření je často možný i v češtině, srov. ekvivalenty příkladů.